Lukashuset

Lukashuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0-18+ år med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. 

Når et barn får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor ikke kun det syge barn, der tilbydes lindring og aflastning, men også søskende, forældre og bedsteforældre. Lukashuset er Danmarks første børne- og ungehospice.

I Lukashuset vil livstruede syge børn og unge kunne få lindring på højt niveau med livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt. Der vil være fokus på at se barnet bag diagnosen og have øje for, hvad der er vigtigt her og nu.

Der ydes en sundhedsfaglig indsats på specialiseret niveau døgnet rundt kombineret med psykosociale og pædagogiske indsatser. Indsatserne udføres af et tværfagligt team bl.a. bestående af læge, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, psykolog og præst.

Ophold er gratis, og Lukashuset modtager patienter fra hele landet.

 

scroll up