Sikkerhedsudvalg

 Sikkerhedsudvalg

 

Sikkerhed er en topprioritet for SCE.

Bestyrelsen har med baggrund i dette valgt at sammensætte et udvalg, som udelukkende har det formål.

Udvalget består af rutinerede kørere og crew, som har fået fuldt mandat til at udføre opgaverne og tage beslutningerne som sikrer, vi kan afvikle under de bedste forhold.

Sikkerhedsudvalget består af:

  • Kenny Bremerstent (sikkerhedschef), Preben Lindrum, Jesper Blom, Michael Braun. Udvalget vælger ”spottere” på banen og i pitten som rapporterer til udvalget på de enkelte eventdage.

 

Sikkerhedsudvalgets funktion:

  • Sikkerhedsudvalgets funktion er at sikre, at SCE kørselsmæssigt afvikles efter forskrifterne. Deres rolle er at observere kørsel på dagene, kontrollere at bilerne lever op til standarderne, samt give henstillinger og advarsler på eventdagene.
  • Sikkerhedsudvalget har alene beslutningskompetence til at ekskludere en kører på baggrund af gentagende advarsler, der efterfølgende ikke er blevet efterlevet. Advarslerne kan udstedes for kørsel eller opførsel som strider imod retningslinjerne og Code Of Conduct.
  • Sikkerhedschefen holder briefing før hver event om vilkår, regler og eget ansvar for deltagelse.
  • Sikkerhedsudvalget arbejder ud fra de forskrifter, som gennemgås på hvert kørermøde inden events og som er gennemgået med alle nye kørere på optagelsesdagen.

Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer som deltager på events er underlagt samme betingelser som alle øvrige deltagere. 

SCE kan aldrig drages til erstatningsansvar for eventuelle skader på biler uanset, hvordan de er forårsaget under deltagelse på et event.

SCE har naturligvis alle forsikringer som kræves for publikum og afholdelse af events.

Alle deltagere opfordres til at tegne en forsikring, da alle deltager på eget erstatningsansvar for deres egen bil, dette kan dækkes af en trackday forsikring.scroll up